BHP


Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą szkoleniową, od początku istnienia kładziemy nacisk na najwyższą jakość i skuteczność oferowanych usług w zakresie szkoleń, instruktaży i kompletnej obsługi firm w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego warto nas wybrać?
Pomimo bogatego doświadczenia i rozległej wiedzy stale zwiększamy nasze kwalifikacje poprzez różnorodne kursy. Oferujemy najwyższą jakość usług na rynku.

Priorytetem jest dla nas promocja kultury bezpieczeństwa pracodawców i pracowników.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów zawsze dokładnie przygotowanych do wszystkich szkoleń. Gwarantujemy przystępne przekazywanie informacji, biorąc pod uwagę profil działalności naszego klienta.

 

Doradztwo BHP
Głównym profilem naszej działalności jest kompleksowa obsługa BHP. Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego oraz audyty BHP. Uczestniczymy także w pracach komisji BHP w zakładach pracy. Oferujemy profesjonalne doradztwo mające na celu poprawę warunków środowiska pracowniczego oraz zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy

 

Kursy BHP
Prowadzimy specjalistyczne szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców. Proponujemy atrakcyjne pakiety szkoleniowe dostosowane do indywidualnych wymagań. Nasi instruktorzy przekazują wiedzę w prosty i przejrzysty sposób, dzięki czemu osoby szkolące się przyswoją niezbędną wiedzę łatwo i szybko. Zapewniamy bezpłatne materiały i pomoce dydaktyczne. Kursy prowadzimy w siedzibie firmy klienta oraz w salce szkoleniowej EBS do 15 osób.

 

Szczegółowy zakres usług znajdą Państwo poniżej.

W ramach bieżącej obsługi naszych klientów oferujemy:

 • kontrolę warunków pracy, a także przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP i przepisów przeciwpożarowych (szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych, w tym dla kierowników i pracodawców);
 • szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej;
 • sporządzanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz instrukcji stanowiskowych;
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • wykonywanie oceny minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami;
 • sporządzanie Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w tym dla ZUS);
 • nadzór i doradztwo w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami Prawa Pracy;
 • nadzór nad prawidłowością i terminowością profilaktycznych badań lekarskich;
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • inne czynności z zakresu BHP, które wynikają z nowych przepisów prawnych lub zarządzeń pokontrolnych.